Cykelbana planeras i Stallarholmen

Varje dag passerar mer än 200 skolbarn bron och idag finns där bara en smal trottoar. Invånarna vid Stallarholmen har velat ha en cykelbana över bron i flera år, skriver Ekuriren. Man har lämnat in skrivelser till kommunen men ingenting har hänt. Nu verkar det dock som att det kommer att bli en förändring. Flera företag är intresserade och detta kommer att innebära en stor lättnad för den lokala trafiken. Bygget kommer även bidra till säkrare trafik och underlätta för miljövänligare transporter. Enligt CBI betonginstitutet är det viktigt att ta hänsyn till frågor gällande stighastighet och gjutpallshöjder för att erhålla goda gjutresultat.

Enligt Gunnar Andersson på Trafikverket pågar en upphandling och bygget planeras att påbörjas i höst. Man vill inte bygga under sommaren för att undvika att störa den stora mängd båttrafik som cirkulerar under sommaren runt Stallarholmen.