Färdiga agendor i Vinnova och Energimyndighetens innovationsstöd

Vi har tidigare rapporterat om Strategiska innovationsområden, Energimyndigheten och Vinnovas efterlysning av miljövänlig innovation. Nu är utlysningen stängd, och flera intressanta projekt har fått stöd för att utveckla sina agendor.

Bland de belönade projekten återfinner vi bland annat:

Automatiserade transportsystem – Något som beskrivs som "ett nytt svenskt styrkeområde", som ska kunna skapa både ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett samhälle beroende av nya smarta transportlösningar. Den här agendan ämnar att titta på transportens hela ekosystem och göra tvärsektoriella satsningar, för att lansera produkter, processer och tjänster för ökad automatisering fram till 2025.

Roadmap Sweden – Ett projekt med målet att röra Sverige bort från fossila bränslen i transportsektorn, och mot en elbaserad bränsleekonomi. Tanken är att nya affärsmodeller, ny forskning och ny utbildning ska göra oss världsledande inom "E-mobility" till 2030.

Läs mer om projekten på vinnova.se