Jämför Mopedförsäkringar

Det viktigaste tipset för dig som är på gång att skaffa en bra mopedförsäkring är: Jämför mopedförsäkring bolagen emellan! På så vis får du inte bara den billigaste mopedförsäkringen utan du kan också särskilja vad som är viktigt och förhållandet pris/värde.

Här följer några punkter som du kan fundera över när du ska leta:

Börja med att göra en lista på de olika försäkringsbolagen som erbjuder försäkringar till mopeder

Jämför de olika offerterna med hänsyn till innehåll snarare än pris

Hur förhåller sig offerterna till varandra med hänsyn till innehåll, pris och ditt behov

Självklart är priset alltid en förhandlingsfråga och därför ska du absolut inte dra dig för att diskutera innehållet och priset i offerterna med respektive försäkringsbolag tills du kommit fram till en lösning som passar just dina behov

Självrisk

En intressant faktor att titta på är självrisken. Den kan skilja lite mellan de olika bolagen och det kan vara bra att ta med självrisk i sin jämförelse. Ett sätt att skaffa sig en bra bild av ett erbjudande är att se hur självrisken är satt i förhållande till premien, om de bolag som har en något högre självrisk följaktligen också har en lägre premie. Det är rimligt att det finns en sådan koppling.

Företag som erbjuder mopedförsäkring

För att hjälpa dig att hitta en EU mopedförsäkring har vi sammanställt en lista på de största svenska försäkringsbolagen som erbjuder mopedförsäkring.

Har du själv tips eller synpunkter på olika försäkringar så hör av dig till oss och berätta!